غزل جوانه می زند به لطف یک نگاه تو

و من سکوت می کنم به احترام آه توشب از نگاه روشنت ستاره ریخت بر زمین

سحر که سر نمی زند ز شرم چشم ماه توتو لحظه ای که بنگری به چهره فرشته ات

فرشته عهد می کند که خط زند گناه تونگاه پر تلاطمت نصیب چشم من نشد

هنوز چشم بسته ام به گرد وخاک راه تو


تو در وجود شعر من همیشه تازه مانده ای

منم که کهنه می شوم و می شوم تباه توتو هم به خاطر دلم دوباره آه می کشی

و من سکوت می کنم به احترام آه تو.

da8b0bdd-4d5a-2bb3-40e2-9cfb3a066e88

داداش رضا تولدت مبارک

پست مخصوص دوستان داخل کلن

تو ,سکوت ,کنم ,زند ,چشم ,ای ,و من ,سکوت می ,من سکوت ,تو تو ,می کنم

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

architecthome panefull mahmoud43 liasingdandcom mahour gollove shabsedaorg khedasresjua ilonopun asiamoviee